Webstep har en betingelsesløs satsing på kompetansebygging og denne gangen gjør vi nok et løft og tilbyr en kurshelg med to ulike spor: Spor 1: Progressive Web Apps & Spor 2: DevOps in a .NET Context.

Tid | Sted

Tid: Lørdag og søndag 20. og 21. oktober
Sted: Scandic Nidelven, Havnegata 1-3 i Trondheim - kart


Jad Joubran - Google Developer Expert i Web Technologies - hoster denne hands-on workshopen hvor vi går gjennom ulike topics som: Service worker and library, offline, notifications, desktop PWAs, video/audio, Web Performance, UX best practices, moderne Web APIs...

Men hva er egentlig Progressive Web Apps?

Pålitelighet - PWA har svært rask lastetid - selv i tilfeller hvor du har dårlig dekning / tilkobling. En service worker kjører i bakgrunnen og sørger for å ha cached ønsket data, som du selv har 100% kontroll over.
Hastighet - Svært høy responstid og gir glatte / klare animasjoner og scrolling.
Engasjerende - Føles som en native app blant annet gjennom støtte for fullskjerm, ikon på hjem-skjermen og push meldinger.

Gå ikke glipp av denne muligheten til å opparbeide deg hands-on arbeid med de nye web teknologiene sammen med en av Googles eksperter.

 

Jad Joubran

Jad Joubran er Google Developer Expert i Web teknologier. Han har lang erfaring som konsulent og kursholder innen PWA og Web. I tillegg til at han er fast innslag i flere ulike konferanser. Jad er en ivrig bidragsyter til open source miljøet.

 

Vi har sammen med Xpirit - Experts in new Microsoft technology - og to av deres eksperter (Marcel de Vries og Alex Thissen) laget en skreddersydd workshop innen DevOps og Microsoft teknologier. Det blir en deep-dive innen ulike tema:

Containers and architecture, Docker 101, Dockerizing a .NET Core application, Networking, Working with environments, Container registries and clusters, Security, Azure DevOps build and release pipelines, DevOps practices for clusters, Infrastructure as Code

Under hvert punkt vil det bli gitt noe teori og en del praktiske øvelser for å bli kjent i et lokalt utviklingsmiljø, midlertidig testmiljø og bruk av ulike patterns. Gjennom workshopen vil Xpirit dele sine erfaringer fra ulike prosjekter, implementasjoner og kunder. Vi får derfor en del reelle og praktiske eksempler gjennom hele kurset.

Marcel de Vries

Marcel er Co-Founder og CTO i Xpirit. Han bruker mesteparten av sin tid til å se på hvordan ny teknologi, endring i eksisterende mindset og nye arbeidsmåter kan være med å hjelpe organisasjoner med softwareutvikling. Marcel i over 10 år vært Microsoft ALM MVP, og har vært Microsoft Regional Director siden 2008.

Alex Thissen

Alex er Cloud Architect i Xpirit og har involvert i applikasjonsutvikling siden slutten av nittitallet og jobbet som lead developer og arkitekt i store organisasjoner og små startups. Han har mottatt Microsoft MVP i Visual Studio og Development Technologies 11 ganger.


wbstp.trd